دسته: یادداشت سردبیر
توسعه و لزوم نگاه سیستماتیک به کرمانشاه

  هر چه قدر که بیشتر در علل توسعه نیافتگی کرمانشاه تحقیق و تفحص کنیم؛ به فراخور تعمق در گزاره ها به مجموعه ای از قصورات ( اعم از سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ) برخورد می کنیم. به اعتقاد من تمامی عوامل یک مجموعه، به گونه ای سیستماتیک با همدیگر در تعاملی ناگسستنی به سر […]

پرسش هایی در مورد منطقه ای که هنوز آزاد نشده است

ادریس محمدی  روزنامه نقدحال، شماره 612 این روزها بحث از منطقه آزاد و تاثیرات احتمالی آن بر سطح زندگی مردم، نقل خصوصی ترین مجالس و عمومی ترین نشست ها گردیده است. چه کسی آن را انجام داد و قرار است در فردای « منطقه آزاد » چه تحولی در منطقه رخ دهد؛ از اصلی ترین […]

سیر عقب گرد فرزند ناتنی و اپیدمی قدرت

ادریس محمدی هفته نامه اراده ملت ، شماره 2 بعد از خرداد 76 تا به الان ، هیچگاه جریان اصلاحات به اندازه زمان حاضر مجاب به پالایندگی و اصلاح نبوده است. اگر چه خود اصلاح طلبی، متضمن نوعی از انعطاف پذیری است؛ اما متاسفانه در سالهای اخیر نه تنها از آن جهشی رو به جلو […]

غرب دیلی | رسانه جامع غرب دیلی